Average White Band

Smash Hits, 1980

Smash Hits, 1980

Q, 1993

Q, 1997